Aptauja veidota doktorantūras studiju programmas "E-studiju tehnoloģijas un pārvalde" studentes Kristīnes Mackares promocijas darba ietvaros par tematu "E-studiju vides izstrāde, pamatojoties uz redzes zinātnes pamatprincipiem". Aptauja ir nepieciešama promocijas darba daļas izstrādei par par interneta un komunikācijas rīku lietošanu.